Vizija

VIZIJA, DELO IN STRAST SO NAŠE RAZVOJNE VREDNOTE, INOVATIVNOST JE NAŠA FILOZOFIJA

V laboratorijih SILABS se zavedamo, da je razvoj bistvenega pomena za ohranjanje stika s konkurenco. V ta namen razvijamo lastne postopke, jih validiramo in uspešno vpeljujemo v vsakdanje delo, hkrati pa postopke razvijamo tudi na željo odjemalcev.

Razpolagamo z najsodobnejšo opremo in strokovnim osebjem, ki zagotavlja tehnično podporo pri reševanju najkompleksnejših izzivov na področju karakterizacije materialov.

Laboratoriji tesno sodelujejo z razvojnimi oddelki, univerzami in inštituti, kar ustvarja dodano vrednost. Tako lahko ponujamo kompleksnejšo in popolnejšo nadgradnjo laboratorijskih storitev.

Laboratoriji so nepogrešljivo in ključno orodje za analiziranje, prepoznavanje strukture ter snovnih lastnosti jekla in tehnoloških procesov.

Znanje in izkušnje, ki smo jih pridobili ter jih vedno znova bogatimo z najnovejšimi dognanji, so zagotovilo za stabilno rast, razvoj in uspeh.