Domov

SILABS je največji sistem povezanih industrijskih laboratorijev v Sloveniji, ki ponuja visoko strokovno podporo in rešitve pri kalibracijah in laboratorijskih preiskavah.

SILABS združuje vsa laboratorijska in metrološka znanja Skupine SIJ pod eno streho. Storitve, ki jih vsakodnevno uporabljajo najzahtevnejše aplikacije v metalurški, kovinskopredelovalni in drugih industrijskih panogah, so sedaj zajete pod blagovno znamko SILABS. 

S povezovanjem dobrih praks in izkušenj laboratorijev v Skupini SIJ so naročniki pridobili možnost izbire širše palete laboratorijskih storitev na enem mestu ter potrditev dolgoročne usmeritve laboratorijske dejavnosti v Skupini SIJ.

Tradicija, znanje in kakovost so naše vrednote, ki jih negujemo in krepimo, združeni v blagovno znamko SILABS.

KEMIJSKI LABORATORIJ
Na vseh področjih svoje dejavnosti smo visoko strokovno usposobljen, kakovosten, hiter in zanesljiv partner pri izvajanju laboratorijskih storitev.
KALIBRACIJE MERIL
Na področju kalibracije meril ima laboratorij dolgoletne in bogate izkušnje. Razpolagamo z najmodernejšo merilno opremo, tako da lahko zadovoljimo večino potreb naših strank.
LABORATORIJ ZA NEPORUŠNE PREISKAVE
Izvajamo in razvijamo standardne neporušne preiskave polizdelkov in izdelkov iz jekla in drugih materialov v skladu s standardi ISO, EN, ASTM in imamo primerno usposobljeno osebje po EN ISO 9712 (EN 473) in SNT-TC-1A (CP-189).