Razpisani termini tečajev v letu 2020

PREDVIDENI TEČAJI V LETU 2020:

Tečaj za nadzor nad merili

21. in 22. januar

10. in 11. marec

12. in 13. maj

8. in 9. september

17. in 18.  november

 

Tečaj merilne negotovosti

18. februar

13. oktober

 

Tečaj GD&T

Po dogovoru s stranko.

 

Tečaj merjenje hrapavosti

11. februar

19. maj

15. september

 

Tečaj merjenje momenta

17. marec

7. september

 

Tečaj merjenje trdote

14. april

10. november

 

Osnove tehnoloških meritev

Po dogovoru s stranko.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tečaj   NPP:

Termin:

Izpit:**

  •   Ultrazvočna preiskava stopnja 1 -UT1

02.-13. marec

16. marec

  •   Preiskava z magnetnimi delci stopnja

             1+2 -MT1+2

06.-10. april

14. april

  •   Vizualno preiskavo stopnja 1+2- VT 1+2 *

01.-05. junij

08. junij

  •   Preiskava s tekočimi penetranti stopnja

             1+2 -PT 1+2

05.-09.    oktober

12.   oktober

  *) samo za sektor ulitki in odkovki

**) Izpiti se opravljajo v certifikacijskem in izpitnem centru podjetja Q Techna v Krškem.

7-12. oktober

 

Prijave zbiramo: