Metalografski laboratorij

Parameter

Metoda

Nekovinski vključki

ASTM E45 met. A, met. C, DIN 50602 met. M, met. K, ISO 4967, GOST 1778

Žarjena mikrostruktura

NADCA, SEP 1520, SEP 1614, GOST 8233, CHRYSLER, BOEHLER, DIERGARTEN

Mikrostrukturna trakavost

NADCA, SEP1614, GOST 5640, DIERGARTEN

Velikost zrn

ASTM E112, SNYDER – GRAFF, NFA4-102, EN 103

Razpored karbidov

SEP 1520, SEP 1615, BOEHLER, interne tabele

Karbidna mreža

SEP 1520, GOST 8233

Velikost karbidov

interne tabele

Delta ferit

GOST 11878, AMS 2315

Ocena jedkalne plošče (makro preiskave)

ASTM A561, ASTM E381, GOST801, interna tabela

Druge preiskave: ocena globine razogljičenja, delež mikrostrukturnih komponent, karakterizacija napak.