Metalografski laboratorij

Metalografija je veda, ki se ukvarja s preiskavo zgradbe kovin in zlitin z različnimi tehnikami, med katerimi prevladuje optična in elektronska mikroskopija.
Na mikrostrukturo kovinskega materiala vpliva več faktorjev, kot so: kemična sestava, procesi izdelave, predelave in toplotne obdelave jekla, poznejše mehanske obdelave, varjenje in različna področja delovnega okolja.

V metalografskem laboratoriju smo usmerjeni predvsem v preiskave jekla, kjer z različnimi metodami določamo:

  • vsebnost nečistoč
  • velikost kristalnih zrn
  • vrsto in porazdelitev mikrostrukturnih komponent
  • razpoke, mikrolunkerje, izceje in druge napake
  • meritve mikrotrdot