RT - radiografske in radioskopske preiskave

Radiografske in radioskopske preiskave za odkrivanje napak v ulitkih in zvarjenih spojih z:

  • rentgenskim aparatom 450 kV in sistemom za radioskopijo v realnem času, ki omogoča preiskavo jeklenih ulitkov in zvarov do debeline 70 mm
  • izotopom Ir-192 za presevanje jeklenih izdelkov do debeline stene 90 mm
  • izotopom Co-60 za presevanje jeklenih izdelkov do debeline 150 mm

AKREDITACIJSKA LISTINA LP-107