Merilniki magnetnega polja

S pomočjo generiranega homogenega magnetnega polja znotraj ustrezne tuljave v Laboratoriju SIJ Ravne Systems d.o.o. izvajamo akreditirane kalibracije merilnikov magnetnega polja. Kalibracijo izvajamo za merilnike, ki merijo enosmerno ali izmenično magnetno polje, v območju od 1 A/cm do 120 A/cm.

Kalibracija se izvaja v skladu z interno proceduro, ki je v celoti razvita znotraj podjetja SIJ Ravne Systems d.o.o. .

Laboratorij je akreditiran po zahtevah standarda SIST EN ISO/IEC 17025 pri Slovenski akreditaciji (SA) z akreditacijsko listino LK-004.

KATALOG SILABS