Geometrijsko dimenzioniranje in toleriranje

Tečaj geometrijskega dimenzioniranja in toleriranja (GD&T)

Gre za nov tečaj, ki so ga z zanimanjem pričakovali predvsem operaterji na koordinatnih merilnih strojih. Le-ti se večkrat le s težavo prebijajo skozi komplicirane načrte z novim pristopom GD&T.
Tečaje vodijo naši aplikacijski inženirji, ki imajo veliko izkušenj z meritvami zahtevnih kosov in z interpretacijo geometrijskih toleranc.

Vsebina tečaja

Teoretični del:

 • Imena in simboli, uporabljeni v standardih s področja GD&T
 • Pojmi in definicije
 • Označevanje na tehničnih risbah
 • Baze in bazni elementi
 • Območja veljavnosti toleranc
 • Definicije tolerančnih polj
 • Tolerance oblike (krožnost, cilindričnost, premost, ravnost)
 • Tolerance položaja (minimalno in maksimalno materialno načelo)
 • Tolerance lege (koncentričnost, koaksialnost, simetrija, paralelnost, pravokotnost, kotnost ...)
 • Tolerance profila

Praktični del:

 • Primeri merjenja in vrednotenja kotiranih mer s področja GD&T na trokoordinatnem merilnem stroju s softwarom PC DMIS
 • Merjenje kotiranih mer s področja GD&T na izdelkih udeležencev seminarja


Cena tečaja
Kotizacija znaša 399,00 EUR + DDV in jo je potrebno plačati ob prijavi na tečaj na TRR odprt pri Nova Kreditna banka Maribor, d.d.SI56 0400 1004 8055 244.
V ceno je zajeta organizacija tečaja, literatura, kosilo in prigrizki med odmori, ter potrdilo o opravljenem usposabljanju.

Prijave zbiramo:

Meta Pikalo

Laboratoriji