Temperatura

AKREDITACIJSKA LISTINA LK-004

Merilni instrument Območje Kraj izvajanja
Laboratorij  Pri stranki
Tekočinski termometri (-20 - 140) °C P P
Indikacijski termometri (-20 - 140) °C P P

KATALOG SILABS

ALOJZ HRASTNIK

Vodja mehanskega dela KL

NATAŠA URAN

Prodaja in sprejem merilnega orodja