Merilniki UV-A obsevanosti

V Laboratoriju SIJ Ravne Systems d.o.o. nudimo akreditirano kalibracijo merilnikov UV-A svetlobe v območju od 0,5 mW/cm2 do 5 mW/cm2.

Kalibracijo izvajamo v skladu z interno proceduro znotraj temnice, ki se nahaja v Laboratoriju SIJ Ravne Systems d.o.o.

Laboratorij je akreditiran po zahtevah standarda SIST EN ISO/IEC 17025 pri Slovenski akreditaciji (SA) z akreditacijsko listino LK-004.

KATALOG SILABS