Preskušanje UV-A svetlobnih virov

UV-A svetlobni viri, bolj natančno UV-A LED luči, so sestavni del opreme pri magnetni preiskavi (MT) materialov. Pri magnetnih preiskavah je torej poleg zanesljivega operaterja pomembna tudi ustreznost merilne opreme.

Kalibracijo UV-A svetlobnih virov izvajamo v skladu z interno proceduro znotraj temnice, ki se nahaja v Laboratoriju SIJ Ravne Systems d.o.o.

Laboratorij je akreditiran po zahtevah standarda SIST EN ISO/IEC 17025 pri Slovenski akreditaciji (SA) z akreditacijsko listino LK-004.

KATALOG SILABS