Korozijski laboratorij


V SIJ LABS smo z novembrom 2008 odprli nov korozijski laboratorij. Z novo in sodobno opremo, izvajamo korozijske teste na celotni skupini nerjavnih jekel in nikljevih zlitin po mednarodno uveljavljenih standardih ((EN ISO 3651-1, EN ISO 3651-2 (Metode A, B in C), ASTM A 262 Metode A, B, C, E in F), ASTM A 923 (Metode A, B, C), ASTM G 48 (Metoda A), ASTM G28 (Metoda A), GOST 6032 (Metoda AMY).
Korozija je izziv s katero se srečuje celotna kovinska industrije po vsem svetu, različne oblike korozijskega procesa pa imajo to skupno lastnost, da povzročijo nestabilnost materiala v določenem okolju.

Osnovna značilnost korozije kovin je njeno začetno delovanje na površini, od koder z različno intenziteto napreduje v globino materiala. Posledica tega je lokalna sprememba sestave kovine, njenih mehansko - fizikalnih lastnosti, integriteta površine in nenazadnje omejena življenjska doba različnih kovinskih elementov.

Najznačilnejši korozijski procesi s katerimi se srečujemo na kovinskih materialih so:

  • enakomerna oz. splošna korozija
  • galvanska korozija
  • jamičasta korozija
  • interkristalna korozija
  • selektivno raztapljanje
  • napetostna korozija
  • vodikova krhkost
  • erozivna korozija

V okviru korozijskega laboratorija izvajamo standardne preizkuse obstojnosti različnih nerjavnih jekel in nikljevih zlitin po naslednjih metodah:

A) Navadna korozija
Odpornost proti navadni koroziji ugotavljamo v katerem koli sredstvu, pri poljubni koncentraciji in pri temperaturah do 160oC.

B) Interkristalna korozija
Odpornost na interkristalno korozijo ugotavljamo po naslednjih metodah:
EN ISO 3651-1
Test v dušikovi (V) kislini za določanje občutljivosti na interkristalni napad v austenitnih nerjavnih jeklih:
(HUEY TEST).

EN ISO 3651-2 Metode A, B, C
Test za določanje občutljivosti na interkristalno korozijo v feritnih, austenitnih in duplex nerjavnih jeklih v mediju, ki vsebuje žveplovo(VI) kislino.

ASTM A262 Metode A, B, C, E, F
Standardni postopki za določevanje občutljivosti na interkristalno napad v avstenitnih nerjavnih jeklih:
- Metoda A: Jedkalni test v oksalni kislini za klasifikacijo jedkalnih struktur austenitnih nerjavnih jekel,
- Metoda B: Test v železovem (III) sulfatu – žveplovi (VI) kislini za določanje občutljivosti na interkristalni napad v austenitnih nerjavnih jeklih,
- Metoda C (Huey Test – EN ISO 3651-1): Test v dušikovi (V) kislini za določanje občutljivosti na interkristalni napad v austenitnih nerjavnih jeklih,
- Metoda E (Strauss Test): Test v bakru - bakrovem sulfatu - 16 % žveplovi (VI) kislini za določanje občutljivosti na interkristalno korozijo v austenitnih nerjavnih jeklih,
- Metoda F: Test v bakru - bakrovem sulfatu - 50 % žveplovi (VI) kislini za določanje občutljivosti na interkristalno korozijo v austenitnih nerjavnih jeklih.

GOST 6032, Metoda AMY
Test v bakru - bakrovem sulfatu - žveplovi (VI) kislini za določanje občutljivosti na interkristalno korozijo v austenitnih nerjavnih jeklih.

ASTM A923 Metode A, B, C
Standardni testne metode za klasifikacijo struktur Duplex nerjavnih jekel

ASTM G28 Metoda A: Test v železovem (III) sulfatu – žveplovi (VI) kislini za določanje občutljivosti na inerkristalno korozijo v nikljevih zlitinah, ki vsebujejo krom.

C) Napetostna korozija

EN ISO 15156 – 3
Materiali za uporabo v okoljih s H2S v proizvodnji olja in plina – 3.del: Visoko legirana jekla (CRAs) in druge zlitine.
NACE MR 0103
Materiali odporni na sulfidno napetostno pokanje (SCC) v korozivnih okoljih rafinerije nafte.
NACE MR 0175
Materiali odporni na sulfidno napetostno pokanje (SCC) in napetostno korozijsko pokanje (SCC) v kislem okolju predelave nafte in zemeljskega plina.

D) Jamičasta korozija

ASTM G 48
Testna metoda za določevanje jamičaste korozije nerjavnih jekel in sorodnih zlitin v raztopini železovega (III) klorida.

V SILABS se zavedamo, da razvoj kvalitetnih nerjavnih jekel in nikljevih zlitin temelji na njihovi korozijski odpornosti. Naša jekla so preizkušena po predpisih mednarodnih standardov, proces izdelave pa je skrbno načrtovan.