Korozijski laboratorij

 

Parameter

Metoda

Korozijski preizkus po ASTM A262

met. B, met. C, met. E

Korozijski preizkus po SIST EN ISO 3561-2

met. A, met. B, met. C

Korozijski preizkus po EURONORM

EURONORM 114