Ultrazvočni aparati

Kalibracijski laboratorij v Laboratorijih SIJ Ravne Systems d.o.o. svojim strankam nudi periodično kalibracijo ultrazvočnih aparatov med uporabo.

Kalibracija UZ aparatov poteka skladno s standardom SIST EN 12668-1:2011 in se lahko izvaja v prostorih laboratorija ali pri stranki.

Laboratorij je akreditiran po zahtevah standarda SIST EN ISO/IEC 17025 pri Slovenski akreditaciji (SA) z akreditacijsko listino LK-004.

KATALOG SILABS