Metalurški laboratoriji

Na vseh področjih svoje dejavnosti smo visoko strokovno usposobljen, kakovosten, hiter in zanesljiv partner pri izvajanju laboratorijskih storitev.

V prizadevanju po doseganju visoke kakovosti laboratorijskih storitev smo v metalurških laboratorijih vzpostavili sistem kakovosti po zahtevah standarda SIST EN ISO/IEC 17025, ki zagotavlja neodvisnost in nepristranskost laboratorijev ter mednarodno primerljivost rezultatov preizkušanja.

Metalurški laboratoriji so akreditirani pri Slovenski akreditaciji na področju mehanskih preizkusov (merjenje trdote, natezni preizkus, udarni preizkus žilavosti). Seznam akreditiranih meritev lahko najdete na spletni strani Slovenske akreditacije – akreditacijska listina LP-112.

Storitve izvajamo v skladu z nacionalnimi in mednarodnimi standardi s sodobno merilno opremo. Razvijamo tudi lastne metode preizkušanja, ki jih lahko prilagodimo vašim potrebam. V sklopu metalurških laboratorijev v delavnici vzorcev izdelujemo preizkušance za izvajanje preiskav v skladu s standardi, v laboratorijski kalilnici pa izvajamo vse vrste toplotnih obdelav v klasičnih elektro ogrevanih kalilnih in popuščnih pečeh ter v vakuumski peči.

V sodelovanju z oddelkom metalurški razvoj in raziskave opravljamo še naslednje preiskave:

  • Z rentgenskim difraktometrom  določamo vsebnost faz v jeklih, vsebnost zaostalega avstenita, oksidov, korozijskih produktov inp.
  • Z dilatometrom določamo premenske točke v jeklih, izdelujemo kontinuirne CCT in izotermne TTT diagrame, merimo linearne razteznostne koeficiente in določamo dimenzijske spremembe zaradi strukturnih sprememb pri toplotni obdelavi.
  • S SEM/EDS mikroskopom opravljamo rutinsko elektronsko mikroskopijo, EDS mikroanalizo faz, meritev linijskih profilov elementov, meritev stopnje segregacij v jeklih, kvantitativno analizo mikroskopskih slik, SEM fraktografijo, 3D mikroskopijo prelomnih površin inp.
  • Izvajamo tudi meritve toplotne prevodnosti kovin, keramike, polimerov in izolacijskih materialov pri sobni in pri povišanih temperaturah.

 

Širok spekter znanj in laboratorijske opreme nam omogoča izvajanje celostnih preiskav, kot so:  analiza in optimizacija izdelka, ugotavljanje vzroka nastanka napak v materialih, reševanje kakovostnih reklamacij, potrjevanje doseganja zahtevanih lastnosti inp.

Po potrebi in želji naročnika lahko nekatere preiskave opravimo tudi izven prostora laboratorijev.

KATALOG SILABS

Sara Dodlek

Vodja metalurških laboratorijev