Analiza jekel

Analiza jekel

Parameter

Metoda

Nizko, srednje in visoko legirana jekla, siva litina

kislinski razkroj, razkroj v mikrovalovni pečici

Al, As, B, Ca, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Nb, Ni, P, Pb, Sb, Si, Sn, Ti, V, W, Zn

titrimetrija, gravimetrija, SPF, AAS

C, S, O2, N2

LECO

Al, As, B, Ca, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Nb, Ni, P, Pb, Sb, Si, Sn, Ti, V, W, Zn, C, S

ICP-OES, OES, XRF

Analiza nizko in srednje legiranih jekel z rentgensko emisijsko spektrometrijo

ASTM E 1085-95

Analiza visoko legiranih jekel z rentgensko emisijsko spektrometrijo

ASTM E 572-02a

Določevanje vsebnosti dušika v jeklih

ISO 15351