Izvedba notranjih presoj po sistemu kakovosti ISO/IEC 17025:2017

Notranje presoje so eno od orodij, s katerim boste sistematično nadzorovali in preverjali ustreznost svojega dela z zahtevami sistema vodenja in standarda ISO/IEC 17025:2005 AC:2007. Nudimo vam izvedbo notranje presoje v vašem podjetju, kot pripravo na izvedbo zunanje presoje.


Informacije:

META PIKALO

Vodja prodaje Laboratorijev