Izvedba notranjih presoj po sistemu kakovosti ISO/IEC 17025:2017

Notranje presoje so eno od orodij, s katerim boste sistematično nadzorovali in preverjali ustreznost svojega dela z zahtevami sistema vodenja in standarda ISO/IEC 17025:2005 AC:2007. Nudimo vam izvedbo notranje presoje v vašem podjetju, kot pripravo na izvedbo zunanje presoje.


Informacije:

  • na e-pošti: lidija.pecolar@ravnesystems.com 
  • ali na telefonskih številkah kontaktnih oseb 02 870 7670, 040 164 515 (Lidija Pečolar) ter 041 370 199 (Meta Pikalo)

META PIKALO

Vodja prodaje Laboratorijev