Kemijski laboratorij

Na vseh področjih svoje dejavnosti smo visoko strokovno usposobljen, kakovosten, hiter in zanesljiv partner pri izvajanju laboratorijskih storitev.

V prizadevanju po doseganju visoke kakovosti laboratorijskih storitev smo v kemijskih laboratorijih vzpostavili sistem kakovosti po zahtevah standarda SIST EN ISO/IEC 17025, ki zagotavlja neodvisnost in nepristranskost laboratorijev ter mednarodno primerljivost rezultatov preskušanja.

Kemijski laboratoriji so akreditirani pri Slovenski akreditaciji na področju vzorčenja in izvajanja analiz odpadnih voda, odpadkov in njihovih izlužkov, ter jekel - SIJ Acroni – akreditacijska listina LP-047, SIJ Metal Ravne - akreditacijska listina LP-112.

Za svojo dejavnost na področju monitoringa imamo podeljeno pooblastilo Ministrstva za okolje in prostor za emisijski monitoring odpadnih voda in izdelavo ocene odpadkov.

Storitve izvajamo v skladu z nacionalnimi in mednarodnimi standardi s sodobno merilno opremo. Preskusne metode razvijemo in prilagodimo tudi vašim potrebam.

KATALOG SILABS