Izobraževanja - splošno

V SILABS dajemo usposabljanju lastnega osebja najvišjo stopnjo pozornosti. Vodilni strokovnjaki laboratorija se redno usposabljajo v tujih laboratorijih in prenašajo znanje in izkušnje na ostale sodelavce.
Na osnovi bogatih izkušenj nudimo različna usposabljanja oziroma tečaje tudi zainteresiranim strankam.

Pomembno je poudariti, da se tečaji izvajajo v majhnih skupinah v izobraževalnem centru ob upoštevanju vseh predpisov NIJZ  (varnostna razdalja, uporaba zaščitnih mask, razkuževanje).

Organiziramo tečaje:

  • Za nadzor nad merili
  • Za izračun in podajanje merilne negotovosti
  • Za geometrijsko dimenzioniranje in toleriranje (GD&T)
  • Za notranje presoje po SIST EN ISO 17025 
  • Za merjenje hrapavosti industrijskih izdelkov
  • Za merjenje momenta
  • Za sistem vodenja kakovosti
  • Za neporušne preiskave (UT, MT, PT in VT). 

Tečaji pri nas potekajo v majhnih skupinah (4-8 oseb), saj se le na tak način lahko posvetimo individualnim potrebam udeležencev.


V večini primerov tečaje organiziramo v prostorih izobraževalnega centra SIJ na Ravnah na Koroškem, na željo stranke pa tečaje lahko izvedemo tudi v njihovem podjetju.
Tečaje izvajamo ob razpisanih rokih ali ko se na posamezni tečaj prijavi dovolj udeležencev.

Prijave zbiramo:

Meta Pikalo

Laboratoriji

Matjaž Hudopisk

Direktor programa Laboratoriji