Izobraževanja

V SILABS dajemo usposabljanju lastnega osebja najvišjo stopnjo pozornosti. Vodilni strokovnjaki laboratorija se redno usposabljajo v tujih laboratorijih in prenašajo znanje in izkušnje na ostale sodelavce.
Na osnovi bogatih izkušenj nudimo različna usposabljanja oziroma tečaje tudi zainteresiranim strankam.

Organiziramo tečaje:

 • Za nadzor nad merili
 • Za izračun in podajanje merilne negotovosti
 • Za merjenje v industriji
 • Za geometrijsko dimenzioniranje in toleriranje (GD&T)
 • Za notranje presoje po SIST EN ISO 17025 in 17020
 • Za merjenje hrapavosti industrijskih izdelkov
 • Za merjenje trdote
 • Za merjenje momenta
 • Za sistem vodenja kakovosti
 • Za neporušne preiskave (UT, MT in PT)

Tečaji pri nas potekajo v majhnih skupinah, saj se le na tak način lahko posvetimo individualnim potrebam udeležencev.
V večini primerov tečaje organiziramo v prostorih izobraževalnega centra SIJ na Ravnah na Koroškem, na željo stranke pa tečaje lahko izvedemo tudi v njihovem podjetju.
Tečaje izvajamo ob razpisanih rokih ali ko se na posamezni tečaj prijavi dovolj udeležencev.

Prijave zbiramo:

 • s prijavnico
 • na e-pošto: lidija.pecolar@ravnesystems.com
 • ali na telefonskih številkah kontaktnih oseb 02 870 7670, 040 164 515 (Lidija Pečolar) ter 041 370 199 (Meta Pikalo)

RAZPISANI TERMINI TEČAJEV V LETU 2018

Tečaj Nadzor nad merili

30,31 januar

3,4 april

9,10 maj

19,20 september

6,7 november

 

Tečaj merilne negotovosti

22 februar

22 oktober

 

Tečaj GD&T

31 januar in 1 februar

 

Tečaj merjenje hrapavosti

6 marec

25 september

 

Tečaj merjenje momenta

21 marec

10 september

 

Tečaj merjenje trdote

17 april

20 november

 

Tečaj merjenje v industriji

29 marec

18 oktober

 

Tečaj Meroslovna overitev

26 februar

11 junij

 

Notranje presoje v sladu z SIST EN 17025

24 april

28 november

 

Notranje presoje v skladu z SIST EN 17020

15 maj

21 november

 

Vodenje sistema kakovosti v skladu z SIST EN 17025

22 maj

 

Vodenje sistema kakovosti v skladu z SIST EN 17020

18 april

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tečaj za ultrazvočno preiskavo stopnja 1-UT1

09.01-12.01, 15.01.-19.01

05.02.-07.02., 09.02., 12.02.-16.02

05.03.-09.03., 12.03.-16.03.

 

Tečaj za ultrazvočno preiskavo stopnja 2-UT2

02.04.-06.04., 09.04.-13.04.

 

Tečaj za vizualno preiskavo stopnja 1+2-VT1+2

04.06.-08.06.

 

Tečaj za preiskavo s tekočimi penetranti stopnja 1+2-PT 1+2

08.10.-12.10.

 

Tečaj za preiskavo z magnetnimi delci stopnja 1+2-MT1+2

03.09.-07.09.

 
Prijave zbiramo:

 • s prijavnico
 • na e-pošto: lidija.pecolar@ravnesystems.com
 • ali na telefonskih številkah kontaktnih oseb 02 870 7670, 040 164 515 (Lidija Pečolar) ter 041 370 199 (Meta Pikalo)

Lidija Pečolar

Laboratoriji