Preskušanje ročnih elektromagnetov

Ročni elektromagneti imajo po standardu SIST EN ISO 9934-3:2015 točno določeno jakost magnetnega polja, ki je ustrezno za magnetno preiskavo (MT) materialov.

V našem laboratoriju izvajamo preskušanje ročnih elektromagnetov v skladu z interno proceduro, ki se nanaša na standard SIST EN ISO 9934-3:2015.

Laboratorij je akreditiran po zahtevah standarda SIST EN ISO/IEC 17025 pri Slovenski akreditaciji (SA) z akreditacijsko listino LP-007.

KATALOG SILABS