Vzorčenje in preiskave odpadnih vod

Vzorčenje in preiskave odpadnih vod

Parameter

Metoda

Vzorčenje

SIST ISO 5667-10

Temperatura

SIST DIN 38404-C4

PH-vrednost

SIST ISO 10523

Homogenizacija vzorca

SIST DIN – A30

Neraztopljene snovi

SIST ISO 11923

Usedljive snovi

SIST DIN 38409-H9

Krom - šestvalentni

SIST ISO 11083

Železo, cel.

SIST ISO 6332

Klor, prosti

SIST EN ISO 7393-2 mod.

Celotni klor

SIST EN ISO 7393-2 mod.

Fluorid, klorid, ortofosfat, nitrat, sulfat

SIST EN ISO 10304-2 mod F

Celotni fosfor in ortofosfor

SIST EN ISO 6878

Nitritni dušik

SIST EN 26777

KPK

DIN 38409 H 41

BPK 5

SIST EN 1899-1, SIST EN 1899-2

Amonijev dušik

SIST ISO 7150 /1

Težkohlapne lipofilne snovi

Ekstrakcija – gravimetrija

Električna prevodnost

SIST ISO 27888

Kovine (Cr, Ni, Zn, Pb, Mn, Cu, Cd, Al)

ISO 11885

TOC, DOC

ISO 8245

Celotni dušik

SIST EN 12260