MT - preiskave z magnetnimi delci

Preiskave z magnetnimi praški za odkrivanje površinskih prekinitev na feromagnetnih materialih. Uporabljamo stacionarno in prenosno opremo za izmenično in enosmerno magnetenje izdelkov s tokovi do 8000 A ter barvne in fluorescentne praške za detekcijo prekinitev.

Usposobljeni in opremljeni smo tudi za zahtevna razmagnetenja izdelkov in naprav.

AKREDITACIJSKA LISTINA LP-107