MT - preiskave z magnetnimi delci

Preiskave z magnetnimi praški za odkrivanje površinskih prekinitev na feromagnetnih materialih. Uporabljamo stacionarno in prenosno opremo za izmenično in enosmerno magnetenje izdelkov s tokovi do 8000 A ter barvne in fluorescentne praške za detekcijo prekinitev.

Usposobljeni in opremljeni smo tudi za zahtevna razmagnetenja izdelkov in naprav.

V našem laboratoriju ali na terenu izvajamo sledeče akreditirane neporušne preiskave:

-              SIST EN 10228-1:2016: Jekleni odkovki

-              SIST EN 1369-1:2012: Litine

•             Preskušanje izdelkov iz raznih materialov  v skladu z ostalimi standardi v skladu z željami naročnika (neakreditirana storitev)

AKREDITACIJSKA LISTINA LP-107

KATALOG SILABS