Mehanski laboratorij

Laboratoriji za mehanske preiskave so usposobljeni za izvajanje mehanskih in tehnoloških preizkusov v skladu z veljavnimi standardi SIST, EN, DIN in ISO. Mehanske preiskave so v večini primerov dopolnjene s kemijskimi in z metalografskimi preiskavami, kar zaokrožuje poznavanje lastnosti kovinskih materialov.

Mehanski laboratoriji so na določenih področjih svoje dejavnosti akreditirani pri Slovenski akreditaciji – SIJ Acroni -  akreditacijska listina LP-047, SIJ Metal Ravne - akreditacijska listina LP-112, kot preskusni laboratoriji in izpolnjujejo zahteve standarda SIST EN ISO/IEC 17025:2005.