Merjenje zaostalih napetosti

AKREDITACIJSKA LISTINA LP-107

Zaostale napetosti v posameznih strojnih delih so posledica toplotne in mehanske obdelave, lahko pa so vnesene tudi namenoma z različnimi postopki obdelave kot je mehansko utrjevanje površine izdelka. Natančno poznavanje vrednosti in porazdelitve zaostalih napetosti je ključnega pomena pri analizi in kontroli kvalitete izdelkov kakor tudi za natančno napoved dobe trajanja posameznega izdelka.

V podjetju Ravne Systems d.o.o. zaostale napetosti merimo s pomočjo prenosne XRD (rentgenska difrakcija, ang. X-Ray Diffraction) naprave Xstress 3000 G2R, proizvajalca Stresstech Group. XRD metoda meritve zaostalih napetosti je neporušitvena metoda, s pomočjo katere merimo zaostale napetosti na površini izdelka. Naprava omogoča tudi meritev količine zaostalega avstenita. Za merjenje vrednosti in določanje porazdelitve zaostalih napetostih v globino je možno uporabiti postopek elektropoliranja izdelka. Naprava je prenosna in omogoča izvajanje meritev na terenu oz. pri kupcu.

Postopek merjenja je akreditiran s strani Slovenske akreditacije (SA) in se izvaja skladno s standardom SIST EN 15305:2009 »Neporušitveno preskušanje – Preskusna metoda analize zaostalih napetosti z uklonom rentgenskih žarkov / Non-destructive testing. Test method for residual stress analysis by X-ray diffraction«.

Glavne prednosti opisane merilne metode in uporabe merilne naprave Xstress 3000 2GR so: natančnost in ponovljivost meritev, možnost merjenja površinskih in podpovršinskih napetosti, hitrost izvajanja meritev in nizki stroški posamezne meritve.