Laboratorij za neporušne preiskave - splošno

Izvajamo standardne neporušne preiskave polizdelkov in izdelkov iz jekla in drugih materialov v skladu z mednarodnimi standardi ter po postopkih, ki jih predpiše naročnik. Osebje laboratorija je usposobljeno v skladu z EN ISO 9712 (EN 473).

Površinske prekinitve na materialih odkrivamo s preiskavama z magnetnimi delci (MT) in s tekočimi penetranti (PT). Za odkrivanje napak v odkovkih, ulitkih in zvarjenih spojih pa uporabljamo preiskave z ultrazvokom (UT) ter radiografijo (izotop iridij – Ir192 in kobalt – Co60) in radioskopijo (RT) (rentgensko napravo – 450 kV).

Laboratorij je akreditiran pri Slovenski akreditaciji – akreditacijska listina LP-107 kot preskuševalni laboratorij v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025:2005 za področje preiskav s penetranti in magnetnimi delci na kovinskih odkovkih in ulitkih, ultrazvokom, radiografijo in radioskopijo, ter analizo zaostalih napetosti in določanje zaostale austenita z uklonom rentgenskih žarkov na jeklenih izdelkih in polizdelkih.

Radiografske in radioskopske preiskave (RT) izvajamo samo v laboratoriju, ultrazvočne preiskave (UT), preiskave z magnetnimi praški (MT) in preiskave s tekočimi penetranti (PT) pa tudi na terenu.

AKREDITACIJSKA LISTINA LP-107

 

ALOJZ HUDEJ

Vodja laboratorija za neporušne preiskave