Laboratorij za neporušne preiskave - splošno

Izvajamo standardne neporušne preiskave polizdelkov in izdelkov iz jekla in drugih materialov v skladu z mednarodnimi standardi ter po postopkih, ki jih predpiše naročnik. Osebje laboratorija je usposobljeno v skladu z EN ISO 9712.

Površinske prekinitve na materialih odkrivamo s preiskavama z magnetnimi delci (MT) in s tekočimi penetranti (PT). Za odkrivanje napak v odkovkih, ulitkih in zvarjenih spojih pa uporabljamo preiskave z ultrazvokom (UT) ter radiografijo (izotop iridij – Ir192 in kobalt – Co60) in radioskopijo (RT) (rentgensko napravo – 450 kV).

Laboratorij je akreditiran pri Slovenski akreditaciji – akreditacijska listina LP-107 kot preskuševalni laboratorij v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025:2017 za področje preiskav s penetranti in magnetnimi delci na kovinskih odkovkih in ulitkih, analiza zaostalih napetosti in določanje zaostale austenita z uklonom rentgenskih žarkov na jeklenih izdelkih in polizdelkih, radiografija ulitkov, ultrazvočna preiskava jeklenih palic, jeklenih odkovkov, ploščatih jeklenih izdelkov ter jeklene litine. 

Radiografske in radioskopske preiskave (RT) izvajamo samo v laboratoriju, ultrazvočne preiskave (UT), preiskave z magnetnimi praški (MT) in preiskave s tekočimi penetranti (PT) pa tudi na terenu.

AKREDITIRANE STORITVE

V našem laboratoriju ali na terenu izvajamo sledeče akreditirane neporušne preiskave:

Ultrazvočna preiskava (UT)

-              SIST EN 12680-1:2003: Jeklene litine

-              SIST EN 10160:2001: Ploščati izdelki

-              SIST EN 10228-3:2016: Feritni in martenzitni jekleni odkovki

-              SIST EN 10308:2002: Jeklene palice

•             preskušanje izdelkov iz raznih materialov  v skladu z ostalimi standardi v skladu z željami naročnika (neakreditirana storitev)

Radiografska in radioskopska preiskava (RT)

-              SIST EN 12681-1:2018: Radiografsko preskušanje litin

-              možnost radiografskega presevanja z izotopoma Iridij-192 in  Kobalt-60 do debelin 200 mm.

•             Pregled izdelkov iz raznih materialov  z rentgenom (Radioskopija) v realnem času  (neakreditirana storitev)

Penetrantska preiskava (PT)

-              SIST EN 10228-2:2016: Jekleni odkovki

-              SIST EN 1371-1:2012: Litine

•             preskušanje izdelkov iz raznih materialov  v skladu z ostalimi standardi v skladu z željami naročnika  (neakreditirana storitev)

Magnetna preiskava (MT)

-              SIST EN 10228-1:2016: Jekleni odkovki

-              SIST EN 1369-1:2012: Litine

•             Preskušanje izdelkov iz raznih materialov  v skladu z ostalimi standardi v skladu z željami naročnika  (neakreditirana storitev)

•             Razmagnetenje feromagnetnih izdelkov  (neakreditirana storitev).

Rentgenska difrakcija (ZN, ZA)

-              SIST EN 15305:2009: Meritev zaostalih napetosti na jeklenih izdelkih in polizdelkih

-              ASTM E975-13: Meritev zaostalega avstenita na jeklenih izdelkih in polizdelkih

OSTALO

-              Usposabljanje osebja za neporušne preiskave (UT, MT, PT in VT) za stopnji 1 in 2.

-              Tehnična podpora in svetovanje

-              Kalibracija naprav za neporušne preiskave

AKREDITACIJSKA LISTINA LP-107

Prelistajte naš katalog:

KATALOG SILABS

 

GAŠPER FAŠUN

Vodja laboratorija za neporušne preiskave