Nadzor nad merili

Tečaj za nadzor nad merili


Naših tečajev za nadzor nad merili se je v 19 letih prirejanja teh tečajev udeležilo že nad 2.000 udeležencev. Tečaj je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela in ga ni mogoče izvajali na daljavo. Teoretične vsebine bodo dopolnjevali praktični vidiki uvedbe nadzora nad merili v podjetjih. V majhnih skupinah od 4-8 udeležencev obravnavamo praktične vidike uvedbe nadzora nad merili v podjetjih in demonstriramo praktično izvajanje metrološkega potrjevanja standardnih dolžinskih meril v merilnici. 

Pomembno je poudariti, da se tečaj izvaja v majhnih skupinah v izobraževalnem centru ob upoštevanju vseh predpisov NIJZ  (varnostna razdalja, uporaba zaščitnih mask, razkuževanje).

Program tečaja: Nadzor nad merili

Teoretični del

 • Sprejem in predstavitev Laboratorijev
 • Meroslovje
 • Akreditacija
 • Zakonsko meroslovje
 • Sledljivost in metrološka piramida
 • Interkomparacije
 • Predstavitev internetne strani
 • Predstavitev možnosti obvladovanja podatkov za nadzor nad merili
 • Merilna negotovost

Praktični del

 • Napake, ki se pojavljajo pri merjenju
 • Prikaz kalibracij različnih vrst meril

Kdaj: 2022

Kje: V izobraževalnem centru skupine SIJ, Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem. 

Trajanje tečaja2 dni v živo. 

Cena tečaja: Kotizacija znaša 360,00 EUR + DDV in jo je potrebno plačati ob prijavi na tečaj na TRR odprt pri Nova Kreditna banka Maribor, d.d.: SI56 0400 1004 8055 244.

V ceno je zajeta organizacija tečaja, literatura, kosilo in prigrizki med odmori, ter potrdilo o opravljenem usposabljanju.

Prijave zbiramo:

na e-pošto: matjaz.hudopisk@ravnesystems.com ali meta.pikalo@ravnesystems.com

ali na telefonskih številkah kontaktnih oseb 041 363 600 (Matjaž Hudopisk) ali 041 370 199 (Meta Pikalo)

Meta Pikalo

Laboratoriji