Nadzor nad merili

Tečaj za nadzor nad merili


Naših tečajev za nadzor nad merili se je v 19 letih prirejanja teh tečajev udeležilo že nad 2.000 udeležencev. Tečaj je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela in ga ni mogoče izvajali na daljavo. Teoretične vsebine bodo dopolnjevali praktični vidiki uvedbe nadzora nad merili v podjetjih. V majhnih skupinah od 4-8 udeležencev obravnavamo praktične vidike uvedbe nadzora nad merili v podjetjih in demonstriramo praktično izvajanje metrološkega potrjevanja standardnih dolžinskih meril v merilnici. 

Program tečaja: Nadzor nad merili

Teoretični del

 • Sprejem in predstavitev Laboratorijev
 • Meroslovje
 • Akreditacija
 • Zakonsko meroslovje
 • Sledljivost in metrološka piramida
 • Interkomparacije
 • Predstavitev internetne strani
 • Predstavitev možnosti obvladovanja podatkov za nadzor nad merili
 • Merilna negotovost

Praktični del

 • Napake, ki se pojavljajo pri merjenju
 • Prikaz kalibracij različnih vrst meril

Kdaj: 15. - 16.05.2024

Kje: v prostorih Laboratorijev SIJ Ravne Systems, Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem

Trajanje tečaja2 dni v živo. 

Cena tečaja: Kotizacija znaša 400,68 EUR + DDV in jo je potrebno plačati ob prijavi na tečaj na TRR odprt pri Nova Kreditna banka Maribor, d.d.: SI56 0400 1004 8055 244.

V ceno je zajeta organizacija tečaja, literatura, kosilo in prigrizki med odmori, ter potrdilo o opravljenem usposabljanju.

Prijave zbiramo:

Meta Pikalo

Laboratoriji