Nadzor nad merili

Tečaj za nadzor nad merili
Naših tečajev za nadzor nad merili se je v 15 letih prirejanja teh tečajev udeležilo že nad 300 tečajnikov. V majhnih skupinah od 4-8 udeležencev obravnavamo praktične vidike uvedbe nadzora nad merili v podjetjih in demonstriramo praktično izvajanje metrološkega potrjevanja standardnih dolžinskih meril v merilnici. Tečaj traja dva dni in je razdeljen na teoretični in praktični del.

Vsebina tečaja:

Teoretični del (prvi dan):

 • predstavitev standardov
 • nadzor nad tehnološkimi merili
 • zakonska merila
 • akreditacija - prednosti in slabosti
 • sledljivost meritev
 • primerjave meritev
 • merilna negotovost


Praktični del (drugi dan):

 • napake, ki se pojavljajo pri merjenju
 • prikaz kalibracij različnih vrst meril


Cena tečaja:
Kotizacija znaša 360,00 EUR + DDV in jo je potrebno plačati ob prijavi na tečaj na TTR odprt pri Abanka Vipa d.d.: 05100-8010685997.
V ceno je zajeta organizacija tečaja, literatura, kosilo in prigrizki med odmori, ter potrdilo o opravljenem usposabljanju.

Prijave zbiramo:

 • s prijavnico
 • na e-pošto: lidija.pecolar@ravnesystems.com 
 • ali na telefonskih številkah kontaktnih oseb 02 870 7670, 040 164 515 (Lidija Pečolar) ter 041 370 199 (Meta Pikalo)

Lidija Pečolar

Laboratoriji