Vzorčenje in preiskave odpadkov

Vzorčenje in preiskave odpadkov

Parameter

Metoda

Vzorčenje odpadkov

SIST EN 14899, v povezavi s SIST TP CEN/TR 15350-1/5

Karakterizacija odpadkov

SIST EN 16192

Izluževanje odpadkov

SIST EN 12457-4

Sušina (105 ˚C)

SIST EN 14346, metoda A

Žarilna izguba (550 ˚C)

SIST EN 15169

PH

SIST ISO 10523

Električna prevodnost

SIST EN 27888

Celotne raztopljene snovi

SIST EN 15216

Kovine in anioni

standardne metode za analizo odpadnih vod

TOC

SIST EN 13137