Merilniki vidne svetlobe

V Laboratoriju SIJ Ravne Systems d.o.o. nudimo akreditirano kalibracijo merilnikov vidne svetlobe v območju od 60 lux do 3000 lux. Na željo stranke se lahko neakreditirano izvede kalibracija tudi v območjih med 1 lux – 60 lux ter med 3000 lux – 20000 lux.

Kalibracijo izvajamo v skladu z interno proceduro znotraj temnice, ki se nahaja v Laboratoriju SIJ Ravne Systems d.o.o.

Laboratorij je akreditiran po zahtevah standarda SIST EN ISO/IEC 17025 pri Slovenski akreditaciji (SA) z akreditacijsko listino LK-004.

KATALOG SILABS