Naše vrednote

TRADICIJA, ZNANJE IN KAKOVOST

Smo visoko strokovno usposobljen, kakovosten, hiter in zanesljiv partner pri izvajanju laboratorijskih storitev. V prizadevanju po doseganju visoke kakovosti laboratorijskih storitev smo v laboratorijih vzpostavili sistem kakovosti po zahtevah standarda SIST EN ISO/IEC 17025, ki zagotavlja neodvisnost laboratorijev ter mednarodno primerljivost kalibracij in rezultatov preskušanja.
Na področju kontrole imamo vzpostavljen sistem SIST EN ISO/IEC 17020.


Znanje in izkušnje, ki jih pri vsakdanjem delu nabiramo znotraj lastnih podjetij, smo pripravljeni ponuditi tudi na trgu.


USPOSOBLJENOST OSEBJA


Visoka strokovnost in znanje sta prednosti, s katerima se danes ponosno postavljamo na trgu.
Posebna skrb vodstva laboratorijev je namenjena zagotavljanju kompetentnosti visoko izobraženega osebja, ki se neprestano izobražuje in nadgrajuje znanje v Sloveniji in tujini.


SODOBNO OPREMLJENI LABORATORIJI


Sodobno opremljeni laboratoriji, najnovejša merilna oprema ter akreditirane metode na določenih področjih naših dejavnosti zagotavljajo kakovost laboratorijskih storitev, ki jo potrjujemo tudi z uspešnim sodelovanjem v medlaboratorijskih primerjalnih shemah, tako doma kot v tujini.