Fizikalni laboratorij

Med fizikalne lastnosti kovin štejemo električne in magnetne ter toplotne lastnosti. Te lastnosti merimo oziroma jih raziskujemo z napravami iz fizikalnega laboratorija. V eksperimentalni delavnici potekata razrez ter obdelava vzorcev za različne preiskave. V laboratorijskih pečeh izvajamo toplotne obdelave manjših vzorcev po navodilu naročnika. Lahko izvedemo tudi poskusne toplotne obdelave različnih kovinskih materialov za doseganje predpisanih mehanskih ali metalografskih lastnosti.

Izvajamo meritev elektromagnetnih lastnosti.

Odkrivamo lahko površinske napake, kot so razpoke, pore in zajede, ter izvajamo vizualne preiskave.

V okviru dilatometrskih analiz določujemo premenske točke ogrevanja in ohlajanja kovinskih materialov, izdelujemo TTT- in CCT-diagrame ter simuliramo toplotne obdelave.