NOV SODOBEN ODPRAŠEVALNI SISTEM V SIJ METALU RAVNE

 Sporočilo za javnost

  

Ravne na Koroškem, 21. 12. 2021 – V SIJ Metalu Ravne so testno zagnali nov sodoben odpraševalni sistem. Naložba, vredna 2,7 milijona evrov, zagotavlja celovit sistem odpraševanja in zajemanja razpršenih emisij iz elektroobločne peči v jeklarni. Obenem je še en pomemben korak SIJ Metala Ravne na poti v zeleno industrijo.

V SIJ Metalu Ravne, drugi največji družbi v Skupini SIJ in tretjem največjem proizvajalcu orodnih jekel v Evropski uniji, so novembra letos zagnali nov sodoben odpraševalni sistem. Z naložbo, vredno 2,7 milijona evrov, so v jeklarni vzpostavili celovito odpraševanje in zajemanje razpršenih emisij iz elektroobločne peči.

Okoljevarstveni vidik in zagotavljanje najboljših razpoložljivih tehnologij sta v družbah Skupine SIJ med najpomembnejšimi parametri pri odločitvah za naložbe v nove naprave in tehnologije. Prav zato so izvedbo projekta zaupali slovenskemu podjetju Handte-Ost Zaščita okolja, ki ima tako doma kot v tujini dolgoletne izkušnje z nudenjem rešitev za čiščenje odpadnih dimnih plinov v težki industriji.

Kristijan Plesnik, vodja investicij v SIJ Metalu Ravne, natančneje pojasnjuje delovanje nove naprave in njen pomen: »Novi sodobni odpraševalni sistem SIJ Metala Ravne ima trenutno najnaprednejšo tehnologijo za zajemanje emisij ter filtriranje in zbiranje prašnih delcev, ki nastanejo v elektroobločni peči med proizvodnjo jekla, ter zagotavlja najučinkovitejšo zaščito pred emisijami dimnih plinov in emisijami hrupa.« Borut Urnaut, glavni direktor SIJ Metala Ravne, o zanesljivosti naprave ter njenem pomenu za SIJ Metal Ravne, pa tudi za lokalno skupnost in širše okolje: »Z 2,7 milijona evrov vredno naložbo v celovit odpraševalni sistem učinkovito zajemamo razpršene emisije, ki nastajajo pri proizvodnji jekla v elektroobločni peči. To pomeni, da sicer nenevarnih rdečih oblakov prahu, ki so se občasno pojavljali nad jeklarno, v prihodnje ne bo več. Gre za še en pomemben korak SIJ Metala Ravne na poti v zeleno industrijo.«

 

 

---

Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina. Njeni izdelki zasedajo vodilne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Je med desetimi največjimi poslovnimi skupinami v Sloveniji, med največjimi slovenskimi izvozniki in med najpomembnejšimi zaposlovalci v Sloveniji.

 

Skupina SIJ je po nerevidiranih podatkih poslovanja v prvem polletju leta 2021 ustvarila 451,6 milijona evrov prihodkov od prodaje (24,4 odstotka več kot v enakem obdobju lani) in EBITDA v višini 43,6 milijona evrov (91 odstotkov več kot v enakem obdobju lani). Za naložbe je skupina v prvem polletju leta 2021 namenila 29,1 milijona evrov (10 milijonov več kot v enakem obdobju lani). Skupina SIJ je v prvih šestih mesecih leta 2021 poslovala pozitivno in ustvarila 10 milijonov evrov dobička.

 

 

 

Več informacij:

SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.

Katja Krumpak, vodja korporativnega komuniciranja

Korporativno komuniciranje

Telefon: +386 1 242 98 59

Mobitel: +386 41 814 041

E-naslov: katja.krumpak@sij.si