TEČAJ NADZOR NAD MERILI

Vlaganje v znanje se vedno obrestuje

Priznani strokovnjaki Laboratorijev SIJ Ravne Systems smo za vas pripravili sklop predavanj, na katerih se boste seznanili s postopki na področju meroslovja, ki so koristni tudi za vaše podjetje. Teoretične vsebine bodo dopolnjevali praktični vidiki uvedbe nadzora nad merili v podjetjih. Prav tako bomo demonstrirali praktično izvajanje metrološkega potrjevanja standardnih dolžinskih meril v merilnici.

Tečaj: nadzor nad merili

Teme izobraževanja:

 • Meroslovje
 • Akreditacija
 • Zakonska merila
 • Metrološka piramida
 • Interkomparacija
 • Merilna negotovost
 • Obvladovanje podatkov za nadzor nad merili
 • Rokovanje z merili
 • Kalibracije meril
 • Napake pri merjenju

Kdaj: med 21. in 22.1.2020

Kje: V izobraževalnem centru skupine SIJ, Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem

Akontacija: 360€ + DDV (cena za dvodnevno izobraževanje) je potrebno predhodno poravnati na TRR:  
Abanka d.d. Ljubljana
SWIFT: ABANSI2X
IBAN: SI56 0510 0801 0685 997

Organiziramo tudi sledeče tečaje:

 • Neporušitvene preiskave (NPP)
 • Izračun in podajanje merilne negotovosti
 • Merjenje hrapavosti industrijskih izdelkov
 • Merjenje v industriji
 • Merjenje trdote
 • Merjenje momenta
 • Geometrijsko dimenzioniranje in toleriranje
 • Kako do akreditacije laboratorija
 • Metrološko overjanje meril ali potrjevanje meril po kalibraciji
 • Notranje presoje SIST EN ISO 17025 in 17020

Prijavite se lahko tudi preko e-pošte: lidija.pecolar@ravnesystems.com ali pa nas kar pokličite na 02 870 7666.