SILABS BY SIJ pokrovitelj na Forumu IRT v Portorožu

SILABS BY SIJ pokrovitelj na 9. Industrijskem forumu IRT v Portorožu

Najpomembnejši strokovni dogodek slovenske industrije se bo odvijal v Portoružu 5. in 6. junija.

Industrijski forum inovacij, razvoja in tehnologije bo tudi v letu 2017 nadaljeval tradicijo združevanja vseh, ki delujemo v industriji. Na forum se bodo, tako kot v prejšnjih letih, odvijale predstavitve strokovnih prispevkov, na ogled pa bo tudi strokovna razstava.

Na Forumu bosta našo dejavnost predstavili tudi direktorica laboratorija SIJ Ravne Systems, Tadeja Primožič Merkač, in vodja kemijskega laboratorija SIJ Acroni, Nataša Bratun. 

SILABS združuje vsa laboratorijska in metrološka znanja Skupine SIJ pod eno streho. Storitve, ki jih vsakodnevno uporabljajo najzahtevnejše aplikacije v metalurški, kovinsko predelovalni in drugih industrijskih panogah, so sedaj zajete pod blagovno znamko SILABS. S povezovanjem dobrih praks in izkušenj laboratorijev v Skupini SIJ so naročniki pridobili možnost izbire širše palete laboratorijskih storitev na enem mestu ter potrditev dolgoročne usmeritve laboratorijske dejavnosti v Skupini SIJ.

Vabljeni na 9. Industrijski forumi IRT!