NAD ZMANJŠANJE NEZGOD PRI DELU TUDI Z NAGRAJENO APLIKACIJO MINUTA ZA

Ljubljana, četrtek, 20. junija 2019 – Skupina SIJ je prejela bronasto priznanje na razpisu za najboljše inovacije v okviru osrednjeslovenske zbornice GZS za elektronsko aplikacijo Minuta za varnost. Z aplikacijo v Skupini SIJ zaposlenim omogočajo soustvarjanje boljše varnosti pri delu in si tako še bolj intenzivno prizadevajo za obvladovanje proizvodnega procesa s ciljem nič nezgod pri delu.

Iskanje vedno novih rešitev ima za Skupino SIJ kot specializiranega proizvajalca jekel za nišne trge, njeno dobičkonosnost, konkurenčnost in izpolnjevanje potreb kupcev, ki zahtevajo vedno novejše in boljše rešitve, odločilno vlogo, hkrati pa je vodilo do inovacij. Zaradi visoke povprečne starosti zaposlenih, delovne intenzivnosti panoge ter obvladovanja bolniških odsotnosti in nezgod pri delu posebno pozornost posvečajo ukrepom za varnost pri delu in varovanje zdravja.

Tako že od leta 2016 izvajajo komunikacijsko kampanjo Znamo varno, zmoremo zdravo, s katero skozi komunikacijo podpirajo sistemske ukrepe za zagotavljanje varnosti pri delu. Leta 2018 so jo dopolnili z enotno elektronsko aplikacijo za izvajanje varnostnega protokola Minuta za varnost. Preventivni protokol izvajajo ob vsakokratnem začetku dela (izmene) v šestih proizvodnih družbah Skupine SIJ: »Z aplikacijo še bolje spremljajmo in analiziramo stanje, zaposlene spodbujamo k podajanju predlogov za povečevanje varnosti in pripravljamo ustrezne ukrepe. Obenem smo rešili težave z doslej nestandardizirano obliko izvedbe, ažurnostjo, dvosmerno komunikacijo ter motivacijo za podajanje predlogov in sporočanje posebnosti po hierarhiji navzgor. Tako smo zagotovili boljšo sledljivost, nadzor izvajanja, nadzor ukrepanja odgovornih in možnost analiz, s čimer bomo še učinkoviteje zasledovali cilj obvladovanja proizvodnega procesa s ciljem nič nezgod pri delu,« je prednosti aplikacije opisala Katja Krumpak, vodja kampanje Znamo varno, zmoremo zdravo.

Skupina SIJ je za aplikacijo na današnji podelitvi nagrad za inovativnost GZS (Gospodarske zbornice Slovenije) – območne zbornice za osrednjeslovensko regijo – prejela bronasto priznanje.

Poleg današnjega bronastega priznanja osrednjeslovenske zbornice GZS sta tudi koroška in gorenjska zbornica GZS nagradili inovativnost družb v Skupini SIJ – SIJ Metal Ravne je prejel dve zlati in srebrno priznanje, po eno srebrno pa sta prejela tudi SIJ Acroni in SIJ Ravne Systems. Obe zlati inovaciji s Koroške se bosta potegovali za priznanja na državni ravni. Prvič se bo Skupina SIJ potegovala tudi za posebno priznanje za inovacijo, ki je nastala v sodelovanju med gospodarstvom in raziskovalno organizacijo oziroma institucijo znanja.


---

Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina. Njeni izdelki zasedajo vodilne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Je med desetimi največjimi poslovnimi skupinami v Sloveniji, med petimi največjimi slovenskimi izvozniki in med najpomembnejšimi zaposlovalci v Sloveniji.


Dodatne informacije:
SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.
mag. Sara Wagner, vodja korporativnega komuniciranja
Telefon: +386 1 242 98 27
Mobitel: +386 41 313 532
E-naslov: sara.wagner@sij.si

Priznanja za inovacije 2019 024 foto Tit Bonac