DRUŽBA SIJ ACRONI 30-LETNICO OBELEŽILA SKUPAJ S SOKRAJANI

Sporočilo za javnost

 

Ljubljana, 13. decembra 2022V SIJ Acroniju, največji družbi v Skupini SIJ, so ob koncu letošnjega leta obeležili tridesetletnico svojega obstoja. Zadnjih trideset let, v katerih družba deluje pod imenom Acroni, so zaznamovale številne naložbe in silovit razvoj ter ji utrle pot med najvidnejše proizvajalce nerjavne pločevine v svetovnem merilu. Ob tridesetletnici niso pozabili na lokalno skupnost, s katero so neločljivo povezani in vanjo tudi ves čas vračajo, ter svoj jubilej obeležili skupaj s sokrajani, oder pa v celoti prepustili odličnim domačim ustvarjalcem – Harmonikarskemu orkestru Srednje glasbene šole Jesenice in pevki Alji Wolte – Sula. Že tradicionalno so jih obiskali tudi mali koledniki Osnovne šole Koroška Bela.

30 let družbe SIJ Acroni – obdobje številnih investicij in silovitega razvoja

"Ko trideset let postavimo ob bok več kot 700-letni tradiciji železarstva na Gorenjskem, se morda ne sliši tako zelo veliko. A pot, ki jo je SIJ Acroni opravil v zadnjih tridesetih letih, je bila prav tako veličastna. Z ustanovitvijo družbe Acroni se je pričelo povsem novo obdobje jeseniškega železarstva, ki sta ga na podlagi številnih naložb zaznamovala ogromen tehnološki napredek in izrazita usmerjenost v razvoj. V teh letih je bilo v nove naložbe, ki so doprinesle k večji ekonomičnosti ter k izboljšanju kakovosti, varnosti in varovanja okolja, vloženih več kot 586 milijonov evrov. V obdobju novega lastnika so se naložbe še okrepile – v zadnjih petnajstih letih je bilo izvedenih več kot 350 milijonov evrov naložb," je povedal mag. Branko Žerdoner, glavni direktor družbe SIJ Acroni.

 

Zadnjih trideset let je obdobje velikih sprememb v jeklarski industriji. Na Javorniku so opustili valjanje in se osredotočili na toplotno obdelavo pločevine. Valjanje debele pločevine se je preselilo v valjarno blooming – Steckel, kjer so že zamenjali valjavsko ogrodje, ki omogoča valjanje pločevine širine 2.500 mm. V zadnjem obdobju, ko je Acroni prešel pod okrilje Skupine SIJ, velja med številnimi naložbami ​​​​​​​omeniti predvsem novo napravo za kontinuirano vlivanje (kontiliv) in AOD konverter v jeklarni, linijo za transport debele pločevine in novo valjavsko ogrodja blooming v vroči valjarni ter linijo za čiščenje toplo valjanih trakov ​​​​​​v hladni valjarni. Med naložbami, ki so imele pozitiven vpliv na okolje, velja v zadnjem obdobju še posebej omeniti linijo za magnetno separacijo jeklenega odpadka, ki so jo zagnali konec preteklega leta.

Pantzevo priznanje 2022 z dobrodelno noto

V letošnjem jubilejnem letu so podelili tudi Pantzevo priznanje za življenjsko delo v metalurgiji in sorodnih vedah. To prestižno priznanje je pripadlo Slavku Kanalcu, nekdanjemu glavnemu direktorju družbe SIJ Acroni, danes pa izvršnemu direktorju za proizvodnjo, tehnologijo in investicije Skupine SIJ. Slavku Kanalcu je Pantzevo priznanje predal mag. Branko Žerdoner, glavni direktor družbe SIJ Acroni, ter mu kot prvi čestital za njegov izjemen doprinos k razvoju SIJ Acronija. Letošnji Pantzev nagrajenec je finančno nagrado, ki jo je prejel skupaj s priznanjem, podaril Osnovni šoli Koroška Bela za delovanje podjetniškega in tehničnega krožka, s čimer bi rad spodbudil zanimanje otrok za tehnične vede.

»Slavko Kanalec je izjemen in priznan strokovnjak na področju metalurgije, ki je od študija vse do danes ostal zvest Skupini SIJ. S poglobljenim razmišljanjem in razumevanjem tehnoloških proizvodnih procesov je ključno pripeval k optimizaciji številnih procesov, usmerjanju razvoja ter posledično k povečevanju konkurenčnosti. Vseskozi veliko pozornosti namenja področju varnosti in zdravja pri delu, aktivno je sodeloval tudi pri uvajanju sistema stalnih izboljšav in inovacij, ki ga z vso predanostjo usmerja še danes. Z njegovo pomočjo smo prišli do pomembnih inovacij, ki jih je prepoznala in nagradila tudi Gospodarska zbornica Slovenije. Je avtor in soavtor številnih strokovnih člankov s področij optimizacije tehnologije izdelave jekel in razvoja novih jekel, družbene odgovornosti industrijskih podjetij, prehoda jeklarstva v nizkoogljične tehnologije, krožnega gospodarstva in inovativnosti,« so zapisali v utemeljitvi dobitnika Pantzevega priznanja 2022.

SIJ Acroni Pantzevo priznanje podeljuje najbolj zaslužnemu posamezniku, ki je s svojim delovanjem še posebej zaznamoval razvoj in rast železarstva na Jesenicah ter z življenjskim delom v metalurgiji in drugih dejavnostih pomembno vplival na rast in poslovno uspešnost družbe. Panzevo priznanje, ki  je dobilo ime po Lambertu Pantzu, tehničnemu direktorju Kranjske industrijske družbe.

 

 ---

 

Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina. Njeni izdelki zasedajo vodilne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Je med desetimi največjimi poslovnimi skupinami v Sloveniji, med največjimi slovenskimi izvozniki in med najpomembnejšimi zaposlovalci v Sloveniji.

 

Več informacij:
SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.
Katja Mramor Krumpak, vodja korporativnega komuniciranja
Korporativno komuniciranje
Telefon: +386 1 242 98 59
Mobitel: +386 41 814 041
E-naslov: katja.krumpak@sij.si