Kalibracija UZ aparatov

Kalibracijski laboratorij v Laboratorijih SIJ Ravne Systems d.o.o. svojim strankam nudi periodično kalibracijo ultrazvočnih aparatov med uporabo.

Kalibracija UZ aparatov se lahko izvaja v prostorih laboratorija ali pa na terenu.

Laboratorij je akreditiran po zahtevah standarda SIST EN ISO/IEC 17025 pri Slovenski akreditaciji (SA) z akreditacijsko listino LK-004.

MARKO MAVRIČ

Vodja razvoja Laboratorijev