Dolžina

AKREDITACIJSKA LISTINA LK-004

Etalon / merilo Območje Kraj izvajanja
Laboratorij  Pri stranki
Merilne kladice (jeklene, keramične, iz karbidne trdine) (0,5 - 100) mm P
Merilne kladice in palice (0 - 3000) mm P
Naprave za kalibracijo merilnih kladic (0 - 100) mm P P
Stopničasta merila (0 - 750) mm P
Merilne urice (analogne in digitalne) (0 - 100) mm P P
Vzvodne merilne urice za zunanje in notranje merjenje (0 - 100) mm P P
Naprave za kalibracijo merilnih uric (0 - 100) mm P P
Induktivna in inkrementalna tipala (0 - 100) mm P P
Debelinska merila (0 - 1000) mm P P
Merilniki profila pnevmatik (0 - 100) mm P P
Volanski kotomeri (30 - 180) ° P
Merilniki debeline (0 - 100) mm P P
Merilniki debeline nanosa (0 - 2) mm P
Ultrazvočni merilniki debeline (0 - 100) mm P P

LIDIJA PEČOLAR

Prodaja in sprejem merilnega orodja

MIRKO PAŠKVAN

Vodja dimenzijskega dela KL