Sistem vodenja kakovosti

Tečaj sistema vodenja kakovosti po standardu ISO/IEC 17025:2005 AC:2007

Tečaj je namenjen vsem, ki se pripravljajo na akreditacijo laboratorija po standardu ISO/IEC 17025:2005 AC:2007 ali želijo akreditacijo uspešno vzdrževati. Na tečaju vas izvrstni predavatelji podrobno seznanijo z zahtevami standarda ter vam na primerih dobre prakse pokažejo izpolnjevanje zahtev in vlogo dokumentacije za stabilno in učinkovito delo laboratorijev.

Vsebina tečaja:

  • Temeljit pregled posameznih zahtev standarda ISO/IEC 17025
  • Sistem vodenja kakovosti laboratorija
  • Definiranje obsega akreditacije za kalibracijski / preskusni laboratorij
  • Certifikat o kalibraciji
  • Poročilo o preskusu
  • Primeri dobre prakse
  • Razprava oz. odgovori na vprašanja

Cena tečaja:
Kotizacija znaša 220,00 EUR + DDV in jo je potrebno plačati ob prijavi na tečaj na TTR odprt pri Abanka Vipa d.d.: 05100-8010685997.
V ceno je zajeta organizacija tečaja, literatura, kosilo in prigrizki med odmori, ter potrdilo o opravljenem usposabljanju.

Prijave zbiramo:

  • s prijavnico
  • na e-pošto: lidija.pecolar@ravnesystems.com 
  • ali na telefonskih številkah kontaktnih oseb 02 870 7670, 040 164 515 (Lidija Pečolar) ter 041 370 199 (Meta Pikalo)

Lidija Pečolar

Laboratoriji