Notranje presoje

Notranje presoje

Tečaj za izvajanje notranjih presoj po standardu  ISO/IEC 17025:2005 AC:2007

Notranje presoje so eno od orodij, s katerim boste sistematično nadzorovali in preverjali ustreznost svojega dela z zahtevami sistema vodenja in standarda ISO/IEC 17025:2005 AC:2007. S pomočjo tečaja boste spoznali, zakaj so notranje presoje učinkovito orodje.  Tečaj izvajajo izvrstni predavatelji, z dolgoletnimi izkušnjami.

Vsebina tečaja:

Notranja presoja:

 • Definicija
 • Namen
 • Planiranje
 • Priprava
 • Izvedba
 • Poročanje
 • Učinkovitost notranjih presoj: odprava neskladnosti, izvedba ukrepov, ocena uspešnosti
 • Študija primera notranje presoja in simulacija presoje

Cena tečaja:
Kotizacija znaša 220,00 EUR + DDV in jo je potrebno plačati ob prijavi na tečaj na TTR odprt pri Abanka Vipa d.d.: 05100-8010685997.
V ceno je zajeta organizacija tečaja, literatura, kosilo in prigrizki med odmori, ter potrdilo o opravljenem usposabljanju.

Prijave zbiramo:

 • s prijavnico
 • na e-pošto: lidija.pecolar@ravnesystems.com 
 • ali na telefonskih številkah kontaktnih oseb 02 870 7670, 040 164 515 (Lidija Pečolar) ter 041 370 199 (Meta Pikalo)

 

Lidija Pečolar

Laboratoriji