Merjenje trdote

Tečaj merjenja trdote

Nudimo vam vse kar morate vedeti o celotnem obvladovanju merilnikov trdote.

Opis in predstavitev metod merjenja trdote po Vickers-u, Rockwell-u, Brinell-u, Shore-u ter Leeb-u.

Pridobili boste teoretično in praktično znanje, tehnično usposobljenost za pravilno, točno in varno delo z merilniki trdote.

Cena tečaja Kotizacija znaša 200,00 EUR + DDV in jo je potrebno plačati ob prijavi na tečaj na TTR odprt pri Abanka Vipa d.d.: 05100-8010685997. V ceno je zajeta organizacija tečaja, literatura, kosilo in prigrizki med odmori, ter potrdilo o opravljenem usposabljanju.


Prijave zbiramo:

Lidija Pečolar

Laboratoriji