Merjenje hrapavosti industrijskih izdelkov

Tečaj merjenja hrapavosti površin industrijskih izdelkov

Specializiran tečaj za stranke, ki morajo na svojih izdelkih pravilno meriti hrapavost in podajati rezultate meritev hrapavosti skladno s standardi.

Vsebina tečaja
Teoretični del:

 • Pomen merjenja hrapavosti v sistemu kakovosti
 • Kategorizacija napak oblike površine
 • Metode določanja odstopkov hrapavosti
 • Filter profila
 • Dolžine merjenja, vrednotenja in vzorčenja profila
 • Parametri za podajanje višine profila (Rz)
 • Parametri za podajanje povprečnega odstopanja profila (Ra)
 • Kdaj uporabljamo parameter Ra ?
 • Kdaj uporabljamo parameter Rz ?
 • Kotiranje hrapavosti na načrtih
 • Seznam veljavnih ISO standardov s področja hrapavosti

Praktični del:

 • Prikaz pravilne uporabe merilnikov hrapavosti
 • Pravilno čiščenje merilnikov hrapavosti (tipala)

Kdaj: 2022

Kje: V izobraževalnem centru skupine SIJ, Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem. 


Cena tečaja
Kotizacija znaša 200,00 EUR + DDV in jo je potrebno plačati ob prijavi na tečaj na TRR odprt pri Nova Kreditna banka Maribor, d.d.: SI56 0400 1004 8055 244.
V ceno je zajeto tudi kosilo in prigrizki med odmori.

Prijave zbiramo:

Meta Pikalo

Laboratoriji